1. Braniewo uzyskało prawa miejskie dwukrotnie: przed rokiem 1254 i na prawie lubeckim w roku 1284.
 2. Jest jednym z najstarszych miast Polski i najstarszym na Warmii.
 3. Braniewo było pierwszą stolicą Warmii, a do roku 1340 siedzibą biskupów warmińskich.
 4. W połowie XIV stulecia Braniewo jako jedyne warmińskie miasto zostało członkiem Hanzy. Statki z Braniewa docierały do portów w Anglii, Szwecji, Danii, Holandii oraz portów w Inflantach.
 5. Braniewo zapisało się także jako jeden z najważniejszych ośrodków szkolnictwa i nauki w Polsce. Przez lata miasto nazywano „Atenami Północy”.
 6. W 1565 r. kardynał Stanisław Hozjusz sprowadził do Braniewa jezuitów. To oni założyli tu pierwsze w Polsce kolegium, seminarium diecezjalne oraz papieskie, które zapewniło miastu międzynarodową sławę.
 7. Braniewski ośrodek akademicki na przełomie XVI i XVII wieku cieszył się popularnością zwłaszcza wśród młodych Szwedów, którzy przyjeżdżali tu na studia z powodów religijnych oraz z braku uczelni o podobnej randze w ich kraju. Nawet zakaz studiowania w Braniewie pod groźbą kary śmierci, wydany przez wrogiego Polsce króla szwedzkiego Gustawa Adolfa nie odniósł skutku.
 8. Zrabowany przez Szwedów w roku 1626 księgozbiór Kolegium Jezuickiego (m.in. dzieła Mikołaja Kopernika) z Braniewa do dziś znajduje się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali i stanowi jeden z najcenniejszych księgozbiorów w tej części Europy.
 9. W 1520 roku na Zamku w Braniewie przebywał Mikołaj Kopernik, który prowadził  w imieniu Biskupa Warmińskiego negocjacje z wielkim mistrzem zakonnym w sprawie konfliktu polsko-krzyżackiego. Pragnął odwieść mistrza od prowadzenia działań na terenie Warmii. Rozmowy niestety zakończyły się niepowodzeniem
 10. W 2008 r. został wydany w Polsce trzytomowy „Katalog księgozbioru Kolegium Jezuitów w Braniewie zachowanego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali”. Jest to owoc ponad dwudziestoletniej pracy polskich uczonych.
 11. W 1812 r. przez Braniewo przejeżdżał Napoleon. Zatrzymał się na krótko przed ratuszem, wysłuchał dzwonu rozbrzmiewającego z kościoła p.w. św. Katarzyny i stwierdził, że chciałby go mieć w Paryżu. Dzwon ten, „dźwiękowy świadek przeszłości Braniewa”, wisi do dziś w dzwonnicy opactwa benedyktynów Korneliműnster w pobliżu Aachen.
 12. W Wieży Kleszej Liceum Hosianum przez 15 lat (od 1834 r.) funkcjonowało obserwatorium astronomiczno-meteorologiczne. W tym czasie zapisało się na stałe w historii astronomii - obserwacje i badania prowadzone przez ówczesnego profesora Hosianum, Wawrzyńca Feldta, przyczyniły się do potwierdzenia wpływu Słońca na magnetyzm Ziemi.
 13. W czasie II wojny światowej miasto zostało zniszczone w 85%.
 14. Odbudowa niemal doszczętnie zniszczonego kościoła p.w. św. Katarzyny, który miał ulec rozbiórce lub pozostać trwałą ruiną, była największym przedsięwzięciem w całej Archidiecezji Warmińskiej. Piecze nad odbudową sprawował ówczesny proboszcz śp. ks. Tadeusz Brandys.
 15. Kościół p.w. św. Katarzyny został wyniesiony do godności Bazyliki Mniejszej w 2001 r. Oficjalne obchody odbyły się  w 2002.
 16. W Sanktuarium Podwyższenia Krzyża Św. znajduje się obraz Tronu Łaski cieszący się sławą cudowności. Wisiał on niegdyś na dębie za miastem. 09 lipca 1626r. został przestrzelany przez szwedzkich żołnierzy a z powstałych otworów wypłynęła krew, co zostało potwierdzone przez wiarygodnych świadków. Zdarzenie to stało się początkiem historii tej świątyni.
 17. W Braniewie znajduje się najstarszy murowany zabytek na Warmii - Wieża Bramna Zamku Biskupiego - odrestaurowana w latach 2018-2020 w ramach projektu pn. „Nowe życie Wieży Bramnej Zamku Biskupiego w Braniewie”. Obecnie jedyny punkt widokowy w mieście.
 18. Od 2012 roku działa w Braniewie przystań żeglarska, przypominająca portową tradycję miasta.
 19. Powierzchnia Braniewo - 12,4 km2.
 20. Braniewo liczy ok. 17 tys. mieszkańców.
 21. Braniewo położone jest nad rzeką Pasłęką, która jest cenną ostoją bobrów i na całej swojej długości objęta jest ochroną w ramach Europejskiej Sieci NATURA 2000
 22. Na terenie miasta znajdował się najmniejszy w Polsce i jedyny w województwie ogród zoologiczny-botaniczny, zorganizowany w średniowiecznej fosie obronnej, na terenie przedwojennego ogrodu botanicznego. Dziś o przeszłości obiektu świadczy zachowana roślinność: tulipanowiec, miłorząb japoński, dąb piramidalny.
 23. Przy ul. Elbląskiej w Braniewie znajduje się największy w Polsce Cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej. Spoczywa tam ponad 30 tys. żołnierzy poległych w czasie II wojny Światowej.
 24. W 2021 r. na terenie byłego cmentarza św. Jana (park przy amfiteatrze miejskim) utworzono lapidarium poświęcone pamięci byłych mieszkańców Braniewa.
 25. Przez miasto Braniewo przebiegają międzynarodowe szlaki komunikacyjne, które stanowią najkrótsze połączenie Europy Zachodniej z Północno-Wschodnią. Należą do nich atrakcyjne szlaki turystyczne - kopernikowski (pieszy z Torunia przez Frombork do Olsztyna), dalekobieżny E9 (pieszy – biegnący wzdłuż wybrzeża Oceanu Atlantyckiego, Morza Północnego, Morza Bałtyckiego), Trasa Hanzeatycka (rowerowa – biegnąca wokół Morza Bałtyckiego) oraz Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo.
 26. W Braniewie nagrywane były sceny do filmu „Wkrótce nadejdą bracia”, reż. Kazimierz Kutz, obsada: Jadwiga Jankowska-Cieślak, Jerzy Kamas, Tadeusz Chudecki.
 27. 26 września 2009, 2 października 2010 oraz 1 października 2011 w Braniewie odbyły się Mistrzostwa Polski w Pro Evolution Soccer (seria gier komputerowych symulujących rozgrywkę piłki nożnej).
 28. Od 2002 roku miasto ma swoją patronkę, którą została rodowita mieszkanka Braniewa - bł. Regina Protmann.