Spotkanie autorskie z Mirosławem Garncem odbedzie się w Bibliotece 27 października o godz. 17.00

Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie zaprasza 27 października  2022 r. o godz. 17.00 na spotkanie autorskie i promocję książki Mirosława Garnca „Zamki. Katalog zachowanych zamków państwa krzyżackiego w Prusach".

 

Mirosław Garniec przybliży wszystkim zgromadzonym tematykę swojej najnowszej publikacji, w której opisuje również zamek w Braniewie. Obok naszego zamku w książce zaprezentowane są wszystkie zachowane zamki (często niestety tylko w postaci reliktów) z całego dawnego państwa krzyżackiego w Prusach.
Podczas spotkania będzie możliwość zakupu książki w promocyjnej cenie.

 

Mirosław Garniec – projektant graficzny, fotografik i wydawca książek, których jest przynajmniej współautorem. Należą do nich popularne przewodniki po zabytkach Polski północno – wschodniej, mi.n. „Pałace i dwory dawnych Prus Wschodnich” i „Zamki państwa krzyżackiego w dawnych Prusach. Powiśle, Górne Prusy, Warmia, Mazury”. Jest też autorem wystaw fotograficznych, dokumentujących urodę architektury dawnych Prus.