Drukuj

Położona jest w północno-zachodniej części woj. warmińsko-mazurskiego, przy granicy z Obwodem Kaliningradzkim i w sąsiedztwie Zalewu Wiślanego. Jest typowo rolnicza. Głównym ośrodkiem administracyjnym jest miasto Braniewo. Korzystne położenie gminy sprzyja rozwojowi agroturystyki.

Teren obejmuje rezerwaty i obszary chronione:
Rezerwat "Ostoja Bobrów" na rzece Pasłęce,
Rezerwat unikalnej brzozy niskiej,
Wybrzeże Staropruskie,Rezerwat torfowiskowy "Cielętnik",
Rzeki Pasłęka i Banówka, Zalew Wiślany,
a także
część Europejskiej Trasy Rowerowej i Szlak Kopernikowski.
Teren gminy jest miejscem siedlisk znacznej ilości ptaków błoto-wodnych.

W Nowej Pasłęce, nad Zalewem Wiślanym, znajduje się port rybacki i przystań jachtowa.
W Gronowie znajduje się drogowe przejście graniczne z Obwodem Kaliningradzkim.


Zabytki


Lipowina


Świętochowo


Nowa Pasłęka


Rudłowo


Żelazna Góra

Żródło: