1.  Braniewo uzyskało prawa miejskie dwukrotnie: przed rokiem 1254 i na prawie lubeckim w roku 1284.
 2.  Jest jednym z najstarszych miast Polski i najstarszym na Warmii.
 3.  Braniewo było pierwszą stolicą Warmii, a do roku 1340 siedzibą biskupów warmińskich.
 4.  W połowie XIV stulecia Braniewo jako jedyne warmińskie miasto zostało członkiem Hanzy. Statki z Braniewa docierały do portów w Anglii, Szwecji, Danii, Holandii oraz portów w Inflantach.
 5. Braniewo zapisało się także jako jeden z najważniejszych ośrodków szkolnictwa i nauki w Polsce. Przez lata miasto nazywano „Atenami Północy”.
 6. W 1565 r. kardynał Stanisław Hozjusz sprowadził do Braniewa jezuitów. To oni założyli tu pierwsze w Polsce kolegium, seminarium diecezjalne oraz papieskie, które zapewniło miastu międzynarodową sławę.
 7. Braniewski ośrodek akademicki na przełomie XVI i XVII wieku cieszył się popularnością zwłaszcza wśród młodych Szwedów, którzy przyjeżdżali tu na studia z powodów religijnych oraz z braku uczelni o podobnej randze w ich kraju. Nawet zakaz studiowania w Braniewie pod groźbą kary śmierci, wydany przez wrogiego Polsce króla szwedzkiego Gustawa Adolfa nie odniósł skutku.
 8. Zrabowany przez Szwedów w roku 1626 księgozbiór Kolegium Jezuickiego (m.in. dzieła Mikołaja Kopernika) z Braniewa do dziś znajduje się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali i stanowi jeden z najcenniejszych księgozbiorów w tej części Europy.
 9. W 1520 roku na Zamku w Braniewie przebywał Mikołaj Kopernik, który prowadził  w imieniu Biskupa Warmińskiego negocjacje z wielkim mistrzem zakonnym w sprawie konfliktu polsko-krzyżackiego. Pragnął odwieść mistrza od prowadzenia działań na terenie Warmii. Rozmowy niestety zakończyły się niepowodzeniem
 10. W 2008 r. został wydany w Polsce trzytomowy „Katalog księgozbioru Kolegium Jezuitów w Braniewie zachowanego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali”. Jest to owoc ponad dwudziestoletniej pracy polskich uczonych.
 11. W 1812 r. przez Braniewo przejeżdżał Napoleon. Zatrzymał się na krótko przed ratuszem, wysłuchał dzwonu rozbrzmiewającego z kościoła p.w. św. Katarzyny i stwierdził, że chciałby go mieć w Paryżu. Dzwon ten, „dźwiękowy świadek przeszłości Braniewa”, wisi do dziś w dzwonnicy opactwa benedyktynów Korneliműnster w pobliżu Aachen.
 12. W Wieży Kleszej Liceum Hosianum przez 15 lat (od 1834 r.) funkcjonowało obserwatorium astronomiczno-meteorologiczne. W tym czasie zapisało się na stałe w historii astronomii - obserwacje i badania prowadzone przez ówczesnego profesora Hosianum, Wawrzyńca Feldta, przyczyniły się do potwierdzenia wpływu Słońca na magnetyzm Ziemi.
 13.  W czasie II wojny światowej miasto zostało zniszczone w 85%.
 14.  Odbudowa niemal doszczętnie zniszczonego kościoła p.w. św. Katarzyny, który miał ulec rozbiórce lub pozostać trwałą ruiną, była największym przedsięwzięciem w całej Archidiecezji Warmińskiej. Piecze nad odbudową sprawował ówczesny proboszcz śp. ks. Tadeusz Brandys.
 15. Kościół p.w. św. Katarzyny został wyniesiony do godności Bazyliki Mniejszej w 2002 r.
 16. W Sanktuarium Podwyższenia Krzyża Św. znajduje się obraz Tronu Łaski cieszący się sławą cudowności. Wisiał on niegdyś na dębie za miastem. 09 lipca 1626r. został przestrzelany przez szwedzkich żołnierzy a z powstałych otworów wypłynęła krew, co zostało potwierdzone przez wiarygodnych świadków. Zdarzenie to stało się początkiem historii tej świątyni.
 17. W Braniewie znajduje się najstarszy murowany zabytek na Warmii - Wieża Bramna Zamku Biskupiego - odrestaurowana w latach 2018-2020 w ramach projektu pn. „Nowe życie Wieży Bramnej Zamku Biskupiego w Braniewie”. Obecnie jedyny punkt widokowy w mieście.
 18. Od 2012 roku działa w Braniewie przystań żeglarska, przypominająca portową tradycję miasta.
 19.  Powierzchnia Braniewo - 12,4 km2.
 20.  Braniewo liczy ok. 18 tys. mieszkańców.
 21. Braniewo położone jest nad rzeką Pasłęką, która jest cenną ostoją bobrów i na całej swojej długości objęta jest ochroną w ramach Europejskiej Sieci NATURA 2000
 22. Na terenie miasta znajdował się najmniejszy w Polsce i jedyny w województwie ogród zoologiczny-botaniczny, zorganizowany ponad 50 lat temu w średniowiecznej fosie obronnej, na terenie przedwojennego ogrodu botanicznego - dziś obiekt również funkcjonuje jako ogród botaniczny.
 23.  Przy ul. Elbląskiej w Braniewie znajduje się największy w Polsce Cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej. Spoczywa tam ponad 30 tys. żołnierzy poległych w czasie II wojny Światowej.
 24.  Przez miasto Braniewo przebiegają międzynarodowe szlaki komunikacyjne, które stanowią najkrótsze połączenie Europy Zachodniej z Północno-Wschodnią. Należą do nich atrakcyjne szlaki turystyczne - kopernikowski (pieszy z Torunia przez Frombork do Olsztyna), dalekobieżny E9 (pieszy – biegnący wzdłuż wybrzeża Oceanu Atlantyckiego, Morza Północnego, Morza Bałtyckiego), Trasa Hanzeatycka (rowerowa – biegnąca wokół Morza Bałtyckiego) oraz Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo.
 25. W Braniewie nagrywane były sceny do filmu „Wkrótce nadejdą bracia”, reż. Kazimierz Kutz, obsada: Jadwiga Jankowska-Cieślak, Jerzy Kamas, Tadeusz Chudecki.