Dzisiaj jest Środa, 08 Lipca 2020 r.
język polski 

Miasto Braniewo

Okolice Braniewa

Zobacz także

Słynne postacie


Św. Andrzej Bobola

(1591 - 1657) - jezuita, jeden z patronów Polski, gorliwy misjonarz i męczennik za wiarę, uczeń i wykładowca braniewskiego Collegium Hosianum.

 

Stanisław Hozjusz

(1504-1579) uważany za największego biskupa warmińskiego, a nawet całej pierwszej Rzeczypospolitej. Na to miano zasłużył swoimi wybitnymi osiągnięciami  i wysokim stopniem w hierarchii kościelnej. Jako pierwszy z biskupów warmińskich został kardynałem, pełnił funkcję legata papieskiego na soborze trydenckim i wielkiego penitencjarza w Bazylice św. Piotra w Rzymie. Odegrał wybitną rolę w dziele ratowania i odnowy katolicyzmu w Polsce w dobie reformacji.
Sprowadził do Polski jezuitów, a w 1565 roku założył w Braniewie pierwsze kolegium jezuickie. Jeszcze w tym samym roku został wysunięty jako kandydat na papieża. Od 1569 roku przebywał w Rzymie.

Źródło: Poczet biskupów warmińskich, pod red. S. Achremczyka, OBN, Olsztyn 2008

 

Antonio Possevino

(właściwe nazwisko Possa, zwany też Possevinus, ur. w Mantui 12 VII 1533 - zm. 26 II 1611) - sekretarz zakonu jezuitów, legat papieski - człowiek uczony, sławny z pobożności i wymowy .... W maju 1578 przyjechał do Braniewa na polecenia papieża Grzegorza XIII, aby sprawdzić możliwości zorganizowania w Braniewie uczelni kształcącej misjonarzy dla krajów północnej Europy. W sierpniu 1580 kolejny raz odwiedził kolegium braniewskie. Przekazał wtedy dla szkolnej biblioteki kilkadziesiąt ksiąg ze zlikwidowanego kolegium jezuickiego w Gramunkeholm w Szwecji. W lutym 1582 ponownie zjawił się w Braniewie. Przebywał tu do października 1583. Czas ten spędził na pisaniu pracy broniącej kalendarz gregoriański, a także listów i rozpraw dla króla szwedzkiego i księcia Siedmiogrodu. Wiele energii poświęcił także organizowaniu Seminarium Papieskiego — ułożył jego statut. W 1585 wskazał na potrzebę uruchomienia drukarni obsługującej kolegium jezuickie w Braniewie. Plan zrealizowano już 4 lata później. W tym samym 1585 miał osiąść na stałe w Braniewie, na żądanie Habsburgów, którzy chcieli go odsunąć od polskiego dworu królewskiego. Jednak już w 1586 Possevino posłował od króla do papieża. Słynął jako doskonały mówca, uczony teolog, sprawny organizator i zręczny dyplomata. W czasie pobytu na Warmii b. interesował się śladami po M. Koperniku, nie krył swoich sympatii do teorii kopernikańskiej, co miało później pozytywny wpływ na poziom nauczania astronomii w kolegium braniewskim. Kilka książek autorstwa Possevina wydrukowano w braniewskiej drukarni pod koniec XVI wieku. W jednym ze swych dzieł zalecał polskim szkołom jezuickim, aby korzystały z prac rodzimych autorów - Kromera, Macieja z Miechowa, Nideckiego i in.. Wizerunek Possevina uwiecznił Jan Matejko na obrazie ,Batory pod Pskowem".

Opr. Piotr Gursztyn


Wilhelm Killing

(1847 - 1923) - jeden z największych XIX wiecznych matematyków, laureat nagrody Łobaczewskiego, autor m.in. „Analizy przestrzeni nieeuklidesowych”; profesor nadzwyczajny Liceum Hosianum, przez rok jego rektor, kilkuletni przewodniczący Rady Miasta oraz przewodniczący Rady Parafialnej Kościoła św. Katarzyny.

 

Konrad Zuse

(1910 - 1995) - niemiecki inżynier, powszechnie uznawany jako twórca pierwszego na świecie programowalnego komputera. Otrzymał wiele poważnych nagród i wyróżnień, m. in. osiem doktoratów honoris causa. Wzrastał w Braniewie, uczęszczał do humanistycznego Gimnazjum Hosianum.


Franz Josef Niedenzu

(1857 - 1937) – niemiecki botanik, współtwórca nomenklatury botanicznej (skrót w taksonomii od jego nazwiska: Nied.) W 1892 roku Niedenzu otrzymał stanowisko na wydziale matematyki i nauk przyrodniczych w Kolegium Jezuickim w Braniewie (Collegium Hosianum), późniejszej Akademii Państwowej. W 1893 Niedenzu założył w Braniewie ogród botaniczny i sprowadził do niego egzotyczną roślinność z Ameryki Południowej, w tym nieznane jeszcze w całych Prusach Wschodnich pomidory. Po II Wojnie Światowej w tym miejscu utworzono istniejący do dziś ogród zoologiczno-botaniczny.
Głównym obszarem pracy Franaza Josefa Niedenzu była systematyka roślin. W tej dziedzinie rozwijał pracę swojego nauczyciela Englera, który opracował system taksonomii roślin, (tzw. system Englera).Franz Niedenzu został w 1925 rektorem Akademii w Braniewie, w rok później, w 1926, przeszedł na emeryturę. Zmarł w Braniewie 30 września 1937 r. i tu został pochowany na cmentarzu św. Jana (Johannisfriedhof). Cmentarz, a z nim grób profesora, został zlikwidowany w latach 70. XX w.