Dzisiaj jest Poniedziałek, 10 Grudnia 2018 r.
język polski 

Miasto Braniewo

Okolice Braniewa

Zobacz także

Wieża Brama Zamku Biskupiego

Fragment zamku biskupiego (nieistniejącego). Zbudowana wraz z zamkiem po drugiej połowie XIII w., gotycka, na planie kwadratu, trzykondygnacyjna. Położona w centrum Braniewa.

Murowany zamek biskupi, w swym zasadniczym kształcie, powstał za rządów biskupa Henryka I Fleminga w latach 1278-1300. Posiadał własne mury obronne i baszty. Miasta i zamku broniła szeroka fosa, utworzona dzięki wykorzystaniu starorzecza Pasłęki sam natomiast zamek odzielał od miasta węższa fosa. Zachowana wieża znajdowała się między zamkiem głównym a przedzamczem.

Dolna część gotyckiej wieży pochodzi  z czwartej ćwierci XIIIw. wyższa z lat 1320-1330, ostatnia z XVIIw. Wieńczące ją ozdonbe gzymsy pochdzą z czasów budowy szkoły (1873). Wzniesiona na kamiennej podmórówce, z widocznym ostrołukowym przejazdem bramnym. Elewacje noszą ślady licznych rzekształceń. "Wnetrze wieży kryje prawdziwy architektoniczny skarb: kaplicę (...) przykrytą sklepieniem gwiaździstym o gruszkowym przekroju żeber, wspartym na konsolach ze sztucznego kamienia. Kaplica obejmowała dwie kondygnacje, w zachodnim narożniku znajdują się murowane, kręcone schodki, które prowadziły na obiegającą wnętrze galeryjkę utworzoną w grubości murów wieży". W jednej z wnęk, na płn-zach ścianie wmurowana jest tablica z piaskowca z herbem biskupa Szymona Rudnickiego.

W wyniku ostatniej wojny runęło sklepienie gwiaździste kaplicy (którego uroda najprawdopodobniej uchroniła wieżę przed rozbiórką). Zrekonstruowano je w 1960 r. Dziś wnętrza dawnej wieży bramnej są niestety całkowicie niedostępne.

Żródło: Jackiewicz-Garnierc M., Garnierc M. Zamki państwa krzyżackiego w dawnych Prusach. Powiśle, Górne Prusy, Warmia, Mazury, Olsztyn 2009, s. 88-96.